fbpx

Стоматологичен курс по

Ендодонтия

Цялостна практически-ориентирана програма в 4 модула. От теория до успешно прилагане.

Стоматологичен курс по

Ендодонтия

Цялостна практически-ориентирана програма в 4 модула. От теория до успешно прилагане.

Защо Apriori Academy?

Нашите курсове са нещо повече от теоретични семинари. Обсъдената теория ще бъде последвана от прилагане на наученото.

Всеки участник води собствен пациент, върху който да работи по време на практическта част от обучението.

Обучението е с продължителност от почти четири месеца и покрива широк обхват от теми, което го превръща в курс без аналог в България.

Водещата на курса е д-р Мая Дойчинова – доцент по Консервативно зъболечение във ФДМ Варна и автор на повече от 30 научни публикации.

Прочетете повече за нея надолу в страницата.

Дори извън курса ще можете да се допитвате до лектора – включително, ако имате нужда от помощ, и в частната си практика.

Събитието ще се проведе в единствена клиника (Матееви Дент, гр. Варна), което означава че няма да губите време и средства в пътуване из цялата страна.

Курсът ще се преподава в тясна група от максимум 15 души. Целта е персонално внимание и фокус към всеки участник.

Ние не организираме курсовете си с търговска цел. Екипът на Apriori Academy преследва самата наука. Наши основни приоритет е извличане на висока стойност от обучението и прилагане на наученото максимално скоро във вашата практика.

Диагностиката е важна част от обучението. Ще бъдат представени обективни клинични лечения и ще се обсъждат грешки, от които може да бъде извлечен ценен опит.

Програма

 • Модул 1
 • Модул 2
 • Модул 3
 • Модул 4

20-21 ноември, 2021 г.

Основи на ендодонтията

Теория:

 • Въведение в съвременната ендодонтия.
 • Разбиране на дизайна на инструментите и ефекта, които дизайна има за предпазване от ятрогенни грешки.
 • Фактори за успех в ендодонтията.
 • Класификация и диагноза на ендодонтски увредени зъби.
 • Пулпо-дентинов комплекс.Радиографско изследване - конвенционално и СВСТ
 • Принципи на кавитета за достъп и локализиране на канали и криви канали.
 • Апекс-локатори и определяне на работна дължина.
 • Стандартни, Kраун-даун и Балансирани сили, модифицирани Double-flare техники.

Практическа част:

 • Поставяне на кофердам и ендодонтски достъп.
 • Установяване на гладък път  с ръчни стоманени инструменти.
 • Въведение към ротиращи NiTi инструменти и към техники за обтуриране с носител
 • Ръчни стоманени пили, ръчни и ротиращи NiTi-пили.
 • Proglider и Protaper next.
 • Обтуриране - с единичен щифт и техники с носител, ENdorez

29-30 януари, 2022 г.

Етиология и диагноза на ендодонтската патология

Теория:

 • Микробиология на ендодонтските заболявания и връзката с имунната система на организма.
 • Ендодонтска микробиология и развитие на биофилма.
 • Първична и вторична инфекция.
 • Допълнителни методи за контрол на вторичната инфекция при релечението.
 • Периапикална патология.
 • Пулпна реакция към кариес.
 • Спешна ендодонтия.
 • Болка и локална анестезия.
 • Изследване, диагноза, съгласие.

Практическа част:

 • Ротиращи NiTi
 • Protaper Gold
 • Wave one gold.
 • Термопластични техники за обтурация
 • Обтурации с Гутакор
 • Фотодинамична терапия.
 • Лазер и озон терапия
 • Quick

12-13 февруари, 2022 г.

Травматични увреждания, шиниране, болка и повлияване на болката

Tеория:

 • Травма. Фрактури-протоколи за лечение.
 • Резорбция.
 • Одонтогенна и неодонтогенна болка в лицево-челюстнатаобласт, диагноза и контрол.
 • Разбиране за сериозни ендодонтски проблеми и трудни
  деференциални диагнози в ендодонтията. Протоколи.
 • Ендо-пародонтални лезии и протоколи за лечение.

Практическа част:

 • Реципрочни инструменти.
 • Поставяне на кофердам при по-сложни случаи.
 • Scout race/race ISO 10 and rotary Glide path management, I-Race.
 • Обтуриране на канали с единичен щифт и биокерамичен сийлър XP expandible NiTi технологии. XPShaper/XP Finisher

5-6 март, 2022 г.

Релечение. Видове диагнози.

Теория:

 • Възможности на консервативното релечение.
 • Отстраняване на често използвани материали за кореново канална заплънка.
 • Особености на повлияване на биофилма по време на релечение.
 • Подготовка за хирургично-консервативно релечение.
 • Подходящи инструменти за релечение.
 • Усложнения при релечение. Перфорации. Лечение на перфорации.

Практическа част:

 • Релечение на канали запълнени с разнообразни материали.
 • Отстраняване на гутаперка, на материали с носител.
 • Отстраняване на радикуларни щифтове.
 • Репариране на перфорации с МТА.
 • Разрешаване на ситуации с налична вътрешна резобрция.

Обем на практическата част

Участниците в четирите модула на обучение ще имат възможност да се обучат в общо 5 различни ендодонтски системи:

 • Protаper Next
 • Protaper Gold
 • Wave One Gold
 • Scout Race
 • I-race, XP –FKG.

Курсистите ще използват различни ендодонтски продукти и аксесоари, които при желание биха могли да въведат в своята практика – например, апарати за повлияване на вторична инфекция, иновативни устройства за вътрекостна анестезия и др. Лекторът не е обвързан с никоя от системите и продуктите, които ще бъдат преподавани.

50% отстъпка за студенти

Имате интерес?

Заявете го като попълните формата долу.  Ние ще проверим за наличие на свободни места и ще се свържем с Вас обратно.

Водещ на курса

Д-р Мая Дойчинова

Д-р Мая Дойчинова се дипломира през 2001 г. в Стоматологичния факултет на Медицински
университет, гр. София. Тя е първият избран асистент (2007 г.) в новосформираната катедра по Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина – ФДМ Варна. От 2017 г. е доцент по Консервативно зъболечение във ФДМ Варна.

Придобива специалност по Оперативно зъболечение и ендодонтия през 2012г. Докторският ѝ дисертационен труд е на тема: “Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, лабораторни и клинични изследвания)”.

Основните научни и клинични интереси на д-р Дойчинова са в областта на антибактериалната фотодинамична терапия в денталната медицина, индивидуално ориентирано лечение на зъбен кариес и лъчев кариес, ендодонтия и ендо-пародонталните лезии. Автор е на повече от 30 научни публикации и на монографията “Ендо-пародонтални лезии”.

Специализализира ендодонтия и постендодонтски възстановявания в Швейцария, 2014 г. при д-р Арналдо Кастелучи. Акредитиран лектор на програмата за следдипломно обучение на Български Зъболекарски Сюъз и на BaSS (Balkan Stomatologican Society). Сертифициран преподавател на Maileffer Dentsply и Ultradent.

Изпратете запитване за свободни места.

Място на провеждане

Курсът се провежда изцяло в дентална клиника „Матееви Дент“ на адрес ул. Царевец 24, гр. Варна.

За връзка: 

Тони Палуков: +359 87 699 2532

Милко Матеев: +359 88 984 1903