fbpx

Курс дентална медицина в 7 модула

От теория към практика:

Стъпка по стъпка за успешна имплантологична хирургия

д-р Стоян Казаков | д-р Деян Благоев

гр. София

Курс дентална медицина в 7 модула

От теория към практика:

Стъпка по стъпка за успешна
имплантологична хирургия

д-р Стоян Казаков | д-р Деян Благоев

Този курс по имплантология предлага уникално учебно изживяване чрез комбинация от теоретични лекции и практически упражнения, което позволява на курсистите да придобият необходимите умения и увереност за успешно лечение с импланти.

С акцент върху практическата работа, участниците ще имат възможност да прилагат наученото директно в контролирана среда, намалявайки пропастта между теорията и практиката.

Този подход гарантира, че ще завършите обучението си с повишено самочувствие и способности да управляват случаи както в естетичната, така и в неестетичната област, осигурявайки оптимални резултати за Вашите пациенти.

Програма

Модул 1:

Биологични аспекти в оралната имплантология

 • Анатомия, физиология и хистология на ЛЧО;
 • Анатомия, физиология и хистология на пародонталните и периимплантни тъкани;
 • Анестезия в имплантологията – локална, обща;
 • Основи на фармакологията в оралната хиругия и имплантологията;
 • Остеоинтеграция – морфологични особености на имплантната остеотомия;
 • Мукоинтеграция – супракрестално тъканно запечатване (STS);
 • Макро и микро-дизайн на импланта;
 • Биосъвместимост на материалите в оралната имплантология;
 • Рани – хирургични рани, оздравяване на рани;
 • Ламба в оралната хирургия и имплантологията;
 • Клинична фармакология;
 • Шевове в оралната хирургия и имплантологията;
 • Гнатология и оклузодонтия в оралната имплантология;

Практическа част: Инструментариум. Шев и шевен материал.

Модул 2:

Диагностика и планиране в оралната имплантология

 • Подбор на пациенти – индикации за имплантологично лечение;
 • Медицинска документация, информирано съгласие;
 • Медицинска история. Показания, противопоказания за лечение с импланти, рискови фактори;
 • Видове обеззъбяване и възможностите за лечение с импланти;
 • Рентгенография и диагностика. ОПГ, CBCT и др. – анализ, диагностика, планиране, грешки. Пре-, пери- и постхирургична роля на рентгенографските изследвания
 • Планиране на лечението в имплантологията – аналогов и дигитален модел. Протетичен дизайн – особености, биомеханика и грешки
 • Дигитален дизайн на усмивката. Крайният резултат от началото на лечението. Wax-up и Mock-up
 • Функционален анализ
 • Фотодокументация
 • Дентална фотография

Практическа част: Дентална фотография. Digital Smile Design

Модул 3:

Единични импланти в естетична и неестетична зона

 • Срокове на имплантиране в неестетична зона (имедиатно, ранно отложено, късно). Протоколи, специфики, правилна диагностика и изпълнение. Клинична и научна обосновка;
 • Срокове на имплантиране в естетична зона (имедиатно, ранно отложено, късно). Протоколи, специфики, правилна диагностика и изпълнение. Клинична и научна обосновка;
 • Видове надстройки и протетични компоненти при единични импланти;
 • Управление на меките тъкани и профил на изникване. Разлики между фронтални и дистални участъци. Как да предотвратим костната загуба
 • SSA – Sealing Socket Abatement – правила при изработване на индивидуален временна надстройка;
 •  Отпечатъчна техника. Аналогов и дигитален отпечатък. Отворена и затворена лъжица
 • Прехвърляне на временния профил с отпечатъка – аналогов и дигитален протокол
 • Временни и постоянни корони. Материали, срокове, клинични особености

Практическа част: Имедиатно поставяне на имплант в естетичната зона и временна коронка. Поставяне на импланти в неестетичната зона.

Модул 4:

Дигитализация в денталната имплантология

 •  Въведение в софтуери за хирургични водачи и овладяване им;
 • Ще научите как да интегрирате CAD/CAM процеси в практиката си;
 •  Какви изисквания да имате към CBCT образи и как лесно да ги анализирате;
 • Как лесно да менажирате имплантологични случаи изцяло дигитално;
 • Как да определяте позицията на мандибуларния канал и синусите дигитално;
  • Как да наслагване CBCT образ и отпечатък от протезното поле безгрешно;
 • Ще научите как да процедирате при тотално обеззъбени пациенти – основните принципи;
 • Ще се научите предварително да планирате протетичните конструкции, надстройки и след това имплантите;
 • И още много;

Практическа част: Планиране на имплант на софтуер за направлявана хирургия

Модул 5:

Множествено имплантиране. Направлявана костна регенерация. Синус лифт. Управление на меките тъкани

 •  Множествено имплантиране в неестетични зони. Протоколи, специфики, правилна диагностика и изпълнение
 • Множествено имплантиране в естетични зони. Протоколи, специфики, правилна диагностика и изпълнение
 • Направлявана костна регенерация – GBR/ Computer Guided Bone Regeneration. Показания. Възможности. Протетично водене
 • Видове костни присадки – авто-, ало-, ксенографт. Характеристики, показания, начин на приложение
 • CGBR в различните зони
 • Видове бариерни мембрани
 • Синус лифт – планиране, показания, ограничения
 • Синус лифт – видове, техники, изпълнение, биоматериали
 • Мениджмънт на меките тъкани след GBR – техники, изпълнение
 • Правила за отпечатване при повече от 1 имплант. The Passive Fit Concept
 • Избор на протетични компоненти
 • Протетично възстановяване – протетични решения при повече от 1 имплант. Възможни комбинации. Оклузия, артикулация и биомеханика

Практическа част: Синус лифт

Модул 6:

Мукогингивален подход в оралната имплантология. Комплексни случаи. Усложнения

 • Основи на мукогингивания подход – предхирургична подготовка, избор на хирургичен протокол, дизайн на инцизии, коронарно преместено ламбо (CAF), тунелна техника, техники за постигане пасивност на ламбото, правила за стабилна фиксация
 • Гингивални присадки. Видове присадки. Характеристики, показания, техники, ограничения, заместители
 • Комплексни случаи – дискусии
 • Усложнения при имплантиране – интраоперативни и постоперативни
 • Усложнения при протезиране – видове, причини, решения
 • Усложнения при GBR – дехисценция на ламбото, екпозиция на мембрана, инфекции. Протоколи за намаляване на усложненията
 • Усложнения при синус лифт
 • Усложнения в мукогингивалната хирургия
 • Усложнения – експозиция на гингивални присадки

Практическа част: Коронарно преместено ламбо (CAF) и взимане на съединително-тъканна присадка

Модул 7:

Възстановяване с импланти на цели челюсти

 • FP1, FP2, FP3
 • Планиране
 • Аналогов vs Дигитален протокол
 • Протетичен дизайн
 • All-on 4, All-on 6, All-on X
 • Работа с водач за направлявана хирургия за цели челюсти
 • Сглобяеми водачи – up to date
 • Пародонтално-протетичен подход (Perio-Prostho approach)
 • Принципи за имедиатно натоварване
 • Временни и постоянни конструкции
 • Възстановяване с финална конструкция – материали, разделяне на конструкцията
 • Гнатология и оклузия при тотална рехабилитация

Цена

8 900 лв

Цената е с включено ДДС.

Можете да заплатите на вноски, без оскъпяване.

Материали, инструменти и консумативи са включени в цената.

Специални условия за студенти и завършили през последните 2 г. Свържете се с нас за повече информация.

Водещи на курса

unnamed
unnamed

Д-р Стоян Казаков

 • Доктор – дентална медицина
 • Доктор – медицина
 • Специалист по оралната хирургия
 • Специализант по лицево-челюстна хирургия
 • 2012 г. – завършва дентална медицина, ФДМ – София
 • 2016 г. – завършва обучение по имплантология към ITI, Берн, Швейцария
 • 2017 г. – придобива специалност по орална хирургия
 • 2017 г. – завършва обучение по мукогингивална хирургия проф. Дзукели, Болоня, Италия
 • 2022 г. – завършва медицина, МФ към МУ – София
 • 2023 г. – започва специализация по лицево-челюстна хирургия

   

  Професионални интереси:

   

 • Дентоалвеоларана и пародонтална хирургия
 • Имплантология
 • Медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите
 • Лицеви деформации и аномалии при деца и възрастни
 • Ортогнатна хирургия и лицеви реконструкции
 • Микрохирургично възстановяване на увредени нерви в ЛЧО
 • Направлявана хирургия
 • Разработил метод за разглобяване на водачи (Stackable Guides) с coDiagnostix

   

  Д-р Казаков е член на:

 • Член на ITI (International Team for Implantology)
 • Член и специалист към Българската асоциация по лицеви деформации и аномалии
 • Активен член на Европейската асоциация по кранио-максилофациална хирургия
 • Консултант на Sweden-Martina за България
 • Консултант за ArchiPlan/RealGuide (Future Dental) за България
 • Консултант за coDiagnostix (Ultradental) за България
 • Сертифициран от Materialise, за проектиране на индивидуални импланти и направлявана хирургия
Прочети повече Скрий
 • Доктор – дентална медицина
 • Доктор – медицина
 • Специалист по оралната хирургия
 • Специализант по лицево-челюстна хирургия
 • 2012 г. – завършва дентална медицина, ФДМ – София
 • 2016 г. – завършва обучение по имплантология към ITI, Берн, Швейцария
 • 2017 г. – придобива специалност по орална хирургия
 • 2017 г. – завършва обучение по мукогингивална хирургия проф. Дзукели, Болоня, Италия
 • 2022 г. – завършва медицина, МФ към МУ – София
 • 2023 г. – започва специализация по лицево-челюстна хирургия

   

  Професионални интереси:

   

 • Дентоалвеоларана и пародонтална хирургия
 • Имплантология
 • Медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите
 • Лицеви деформации и аномалии при деца и възрастни
 • Ортогнатна хирургия и лицеви реконструкции
 • Микрохирургично възстановяване на увредени нерви в ЛЧО
 • Направлявана хирургия
 • Разработил метод за разглобяване на водачи (Stackable Guides) с coDiagnostix

   

  Д-р Казаков е член на:

 • Член на ITI (International Team for Implantology)
 • Член и специалист към Българската асоциация по лицеви деформации и аномалии
 • Активен член на Европейската асоциация по кранио-максилофациална хирургия
 • Консултант на Sweden-Martina за България
 • Консултант за ArchiPlan/RealGuide (Future Dental) за България
 • Консултант за coDiagnostix (Ultradental) за България
 • Сертифициран от Materialise, за проектиране на индивидуални импланти и направлявана хирургия
35215-2
35215-2

Д-р Деян Благоев

 •  2018 г. – Завършва дентална медицина, МУ Пловдив – ФДМ
 • 2020 г. – 2021 г. – индивидуално обучение по орална хирургия и имплантология при д-р Христо Христов
 • 2022 г. – 2023 г. – Завършва програма по Клинична пародонтология при доц. Камен Коцилков, The Top Applied Research and Education Center
 • 2022 г. – Меки тъкани около зъби и импланти – проф. Дзукели; Болоня, Италия
 • 2022 г. – Имедиатно, отложено имплантиране. Костни и мекотъканни реконструкции. Дигитална имплантология – проф. Матео Чиапаско и д-р Пауло Касентини
 • 2022 г. – Хоризонтален и вертикален GBR (Guided Bone Regeneration) и CGBR (Computer Guided Bone Regeneration) – проф. Марко Таларико и проф. Силвио Мелони; Рим, Италия
 • 2023 г. – Завършва програма по имплантология към ITI (International Team for Implantology) – д-р Алгидрас Пушис, д-р Крис Хмелевски; Базел, Швейцария
 • 2023 г. – Съвременни стандарти за тъканно съхранение и създаване на подходящи условия за имплантиране. Остеоденсификация – д-р Родриго Нейва, The Top Applied
  Research and Education Center
 • 2024 г. – Завършва магистърска програма по имплантология към gIDE, UCLA, Калифорния, САЩ
 • 2023 г. – present – участва в магистърска програма по имплантология, (2nd level Master
  of Science in Oral Implantology), със степен MSc, към университета по Медицина и
  дентална медицина UniCamillus, Рим, Италия

  Професионални интереси
  :
 • Мукогингивална естетична хирургия
 • Пародонтална и пери-имплантна пластична хирургия
 • Имплантология
 • Направлявана хирургия
 • Дентоалвеоларна хирургия
 • Костни и мекотъканни реконструкции
 • Направлявана хирургия
 • Протетично планиране и протетика около зъби и импланти
 • Перио-протетичен подход при комплексни интердисциплинарни случаи
 • Възстановяване на функцията и естетиката на дъвктелния апарат


  Д-р Благоев е член на:

 • Член на ITI (International Team for Implantology)
 • Key Opinion Leader на Sweden&Martina за България
 • Лектор на Sweden&Martina за България
 •  
Прочети повече Скрий
 •  2018 г. – Завършва дентална медицина, МУ Пловдив – ФДМ
 • 2020 г. – 2021 г. – индивидуално обучение по орална хирургия и имплантология при д-р Христо Христов
 • 2022 г. – 2023 г. – Завършва програма по Клинична пародонтология при доц. Камен Коцилков, The Top Applied Research and Education Center
 • 2022 г. – Меки тъкани около зъби и импланти – проф. Дзукели; Болоня, Италия
 • 2022 г. – Имедиатно, отложено имплантиране. Костни и мекотъканни реконструкции. Дигитална имплантология – проф. Матео Чиапаско и д-р Пауло Касентини
 • 2022 г. – Хоризонтален и вертикален GBR (Guided Bone Regeneration) и CGBR (Computer Guided Bone Regeneration) – проф. Марко Таларико и проф. Силвио Мелони; Рим, Италия
 • 2023 г. – Завършва програма по имплантология към ITI (International Team for Implantology) – д-р Алгидрас Пушис, д-р Крис Хмелевски; Базел, Швейцария
 • 2023 г. – Съвременни стандарти за тъканно съхранение и създаване на подходящи условия за имплантиране. Остеоденсификация – д-р Родриго Нейва, The Top Applied
  Research and Education Center
 • 2024 г. – Завършва магистърска програма по имплантология към gIDE, UCLA, Калифорния, САЩ
 • 2023 г. – present – участва в магистърска програма по имплантология, (2nd level Master
  of Science in Oral Implantology), със степен MSc, към университета по Медицина и
  дентална медицина UniCamillus, Рим, Италия

  Професионални интереси
  :
 • Мукогингивална естетична хирургия
 • Пародонтална и пери-имплантна пластична хирургия
 • Имплантология
 • Направлявана хирургия
 • Дентоалвеоларна хирургия
 • Костни и мекотъканни реконструкции
 • Направлявана хирургия
 • Протетично планиране и протетика около зъби и импланти
 • Перио-протетичен подход при комплексни интердисциплинарни случаи
 • Възстановяване на функцията и естетиката на дъвктелния апарат


  Д-р Благоев е член на:

 • Член на ITI (International Team for Implantology)
 • Key Opinion Leader на Sweden&Martina за България
 • Лектор на Sweden&Martina за България

Изпратете запитване за свободни места.

Какво казват курсистите за хирургичните ни обучения

Място на провеждане

Обучението ще се проведе в дентална клиника „Матееви Дент“ на ул. Царевец 24, гр. Варна.

Телефон за връзка: +359 884 706 888

Имейл: info@apriori-academy.com