fbpx

Курс дентална медицина:

Класическа и модерна хирургична стоматология

Практическо обучение по ортодонтия.

гр. София

Курс дентална медицина:

Хирургия и Имплантология

Практически-ориентирано обучение в 10 нива. Най-пълната хирургична програма представяна до момента в България.

гр. София

Защо Apriori Academy?

Нашите курсове са нещо повече от теоретични семинари. Обсъдената теория ще бъде последвана от прилагане на наученото.

Всеки участник води собствен пациент, върху който да работи по време на практическта част от обучението.

Водещите курса са бивш и настоящ университетски преподаватели от МУ в Пловдив – Д-р Йордан Бурмов – орална хирургия, и главен асистент, д-р Стефан Златев, специалист стоматологична ортопедия.

Прочетете повече за тях надолу в страницата.

Дори извън курса ще можете да се допитвате до лекторите – включително, ако имате нужда от помощ, и в частната си практика.

В допълнениен към курса ставате участник в затворена Facebook група, където заедно с останалите курсисти, ще можете да задавате своите въпроси и да обсъждате специфични случаи.

Обучението ще се проведе изцяло в София, хотел Маринела. Осигурени са най-добрите възможни условия и оборудване.

Стриктни анти-ковид мерки, за безопасността на всички участници и лектора.

Курсът ще се преподава в тясна група. Целта е персонално внимание и фокус към всеки участник.

Ние не организираме курсовете си с търговска цел. Екипът на Apriori Academy преследва самата наука. Наши основни приоритет е извличане на висока стойност от обучението и прилагане на наученото максимално скоро във вашата практика.

Диагностиката е важна част от обучението. Ще бъдат представени обективни клинични лечения и ще се обсъждат грешки, от които може да бъде извлечен ценен опит.

Ниво 1:
Основи на Оралната Хирургия

 • Хирургичен инструментариум.
 • Подготовка за екстракция на зъби.
 • Образна диагностика в хирургията.
 • Екстракция на зъби
 • Миниинвазивни подходи.
 • Спиране на кървене в хирургични интервенции.
 • Видове техники.
 • Биология на тъканите
 • Грижа за постекстракционната рана. Презервация на зоната
 • Видове шевове
 • Техники
 • Практическа част

Ниво 2:
Ретинирани и полуретинирани зъби - подходи. Пиезохирургия

 • Екстракция на ретинирани и полуретинирани зъби
 • Подход, избор на метод и достъп
 • Образна диагностика
 • Екстракция на ретинирани и полуретинирани мъдреци
 • Циркумцизия – кога ?
 • Екстракция на ретинирани и полуретинирани кучешки зъби
 • Разкриване на кучешки зъби по ортодонтски причини
 • Екстракция на силно разрушени зъби
 • Най-честите усложнения след хирургична екстракция
 • Как да ги избегнем?
 • Как да ги лекуваме ако все пак настъпят?
 • Пиезо хирургия
 • Лазери използвани в оралната хирургия
 • Практическа част

Имате интерес?

Заявете го като попълните формата долу.  Ние ще проверим за наличие на свободни места и ще се свържем с Вас обратно.

Водещи на курса

drBurmov3c

Д-р Йордан Бурмов

Д-р Йордан Бурмов е дипломиран лекар по дентална медицина във Факултет по Дентална Медицина (ФДМ) към Медицински Университет Пловдив. През 2018 г. придобива специалност „Орална Хирургия“. Притежава и допълнителна професионална подготовка по специалност „Здравен Мениджмънт“.

От 2013 г. работи в собствена дентална практика. Практиката му е фокусирана изцяло върху модерните подходи в денталната имплантолгоия – компютърно-водена хирургия, регенеративна хирургия и интегриране на лазерните технологии в ежедневната хирургична работа.

Между 2013 г. и 2020 г. е асистент към катедра Орална Хирургия на ФДМ към МУ Пловдив. В този период преподава на български и чуждестранни студенти. Взема участие в изработването на учебни помагала и научни публикации.

Взима участие в многобройни следдипломни квалификации, като по-значимите са:

 1. „Пародонтални и хирургични техники за подобряване на естетиката“ – 2011 г., проф. Дженк
 2. „Клинични приложения на Er:YAG лазер LightTouch в денталната медицина“ – 2013 г., доц. Томов
 3. „Въведение в техниките на денталната имплантология“ – 2016 г., д-р Халил
 4. „Остеоденсификация: Оптимизирай страната – Оптимизирай резултата“ – 2019 г.,  д-р Салах Хюуейс
 5. „Приложение в на PRF в денталната медицина“ – 2019 г., проф. Шокрун
 6. „Приложение на PRF в денталната имплантология – презервация на алвеолата и синус лифт“ – 2019 г., доц. Ченчев
drStefanZlatev

Д-р Стефан Златев

Д-р Стефан Златев е специалист протетик с повече от 8 години опит в частна практика.

Извършва диагностични дейности, използвайки разнообразие от протетично-диагностични инструменти и оборудване. Изключително компетентен при лечението на пациенти, изискващи фиксирана, подвижна или сложна протезна рехабилитация. Фокусиран е върху протезиране върху импланти и дигитална стоматология.

През 2016 г. защитава клинична специалност по Ортопедична Стоматология. През 2019 г. защитава докторска степен по Ортопедична Стоматология с насоченост към Зъбна Естетика. Преподава в катедрата по Протетична дентална медицина, където е главен асистент от 2020 г.

Ръководител е на CAD/CAM център по дентална медицина към Научноизследователски институт при МУ-Пловдив.

Д-р Златев участва в множество научни проекти, голяма част от тях свързани с денталната имплатология:

 1. Клинична оценка на имедиатно натоварени импланти, поставени с напълно компютърно водена техника.
 2. Презервация на алвеолата с PRF като единствен матерял и с алографт –хистологично,обемно и клинично сравнение.
 3. Имедиатно ,полуотложено и отложено поставяне на зъбни импланти във фронталната зона на горната челюст-рандомизирано проучване.
 4. Съвременни аспекти при увеличаване на алвеолоарният гребен.

Автор е на над 25 публикувани научни статии с повече 20 цитирания.

Изпратете запитване за свободни места.

Място на провеждане

Курсът ще се проведе изцяло в хотел Маринела, София.

Това е първото и единствено обучение от този тип в България, което означава че няма да губите време и средства в пътуване из цялата страна, за да придобиете различните части от ‘пъзела’.

Телефон за връзка: +359 884 019 777