fbpx

Имплантология

Курсът :

  • обхваща цялостни знания за имплантологията
  • съдържа теория, подкрепена с практична част
  • ще се проведе в София
  • обективни клинични лечения
  • всеки модул е с продължителност 2-3 дни

Програма на курса:

Модул 1

Октомври 9 и 10 октомври ( събота и неделя) 2 дни.

1.1 Хирургичен инструментариум.
1.2 Подготовка за екстракция на зъби.
1.3 Образна диагностика в хирургията.
1.4 Екстракция на зъби > Миниинвазивни подходи.
> Спиране на кървене в хирургични интервенции.
> Видове техники.
1.5 Биология на тъканите
1.6 Грижа за постекстракционната рана .Презервация на зоната
1.7 Видове шевове.
1.8 Техники
Практична част

Модул 2

Номеври 6 ти и 7 ми (събота и неделя)

 

Екстракция на ретинирани и полуретинирани зъби
Подход ,избор на метод и достъп
Образна диагностика
Екстракция на ретинирани и полуретинирани мъдреци
Циркумцизия – кога ?
Екстракция на ретинирани и полуретинирани кучешки зъби
Разкриване на кучешки зъби по ортодонтски причини
Екстракция на силно разрушени зъби
Най-честите усложнения след хирургична екстракция
как да ги избегнем?
Как да ги лекуваме ако все пак настъпят?
1.9 Пиезо хирургия
1.10 Лазери използвани в оралната хирургия
Практична част

Модул 3

Януари 14 и 15 и 16 ти (петък ,събота и неделя)

2.1 Зъбни импланти

2.2 Планиране на имплантологичното лечение > Образна диагностика – разбиране и
правилно четене на образна диагностика за да може да се планира правилния
имплант, както хирургично така и протетично.
2.3 Подготовка на пациент за имплантиране.
2.4 Показания и противопоказания за имплантиране.
2.5 Хирургичен инструментариум за безопасно имплантиране.
2.6 Съвременни методи в имплантологията.
2.7 Протокол за постигане на предвидим резултат. > Запазване на меки тъкани и
подготовката им преди имплантиране. > Видове кост и как да изберем правилен
имплант според костта.

2.8 Предотвратяване и лечение на усложнения при поставяне на дентални импланти.
2.9 Практична част.

Модул 4

Февруари 25ти, 26 ти и 27 ми (петък, събота и неделя)

Тъканна регенерация
3.1 Мекотъканна регенерация
> PRF I PRP
3.2 Костозаместване – оптимални подходи.
3.2.1 Образна диагностика в плануването на костен заместител.
3.2.2 Как да изберем правилна кост?
3.2.3 Разлика между xenograft, allograft и др.
3.2.4Костна регенерация.
3.2.5 Водена костна регенерация. > Видове мембрани
3.2.6 Протокол и време на лечение, когато се ползва костен заместител.
3.2.7 Измерване на костно ниво.
> Практична част.

Модул 5

Април 15 ми 16 ти и 17 Април (петък, събота и неделя)

 

Множествена имплантация
> Предварително протетично планиране на имплантното лечение.
> Разпределение на дъвкателните сили.
> Оклузия върху импланти.

> Поставяне на импланти в редица.
> Тотално обеззъбени случаи.
> Системата All on 4
> Системата All on 6
> Протези върху импланти.

Модул 6

Май месец – 21ми и 22 май (събота и неделя)

Разкриване и натоварване на дентални импланти
> Решаване на проблеми при инфекция
> Натоварване и отстраняване на импланта при проблем.
> Видове абатмънти.
> Индивидуални абатмънти
> Вземане на отпечатъци.
Аналогов или Дигитален подход
> Практична част.

Модул 7

Юли, 16 ти и 17 ти (събота и неделя)

>> Поставяне на импланти във фронт.
> Високо Естетични решения в протетиката
> Имедиантно натоварване плюсове и минуси и кога има смисъл да се прави?
Презервация на алвеолата –сокет шилт техника
Контрол на меките тъкани в естетичната зона

Модул 8

Октомври,8 и 9  (събота и неделя)

> Компютърно направлява хирургия.
> Имплантиране чрез Хирургичен водач.
> Да правим или не ламбо, когато поставяме имплант с водач?
> Wax up модели и водачи.
> Планиране и работа със CBCT.
> Предпоставки и условия за успех.
> Кога да изберем този подход?
> Кога е по-добре да направим класическо имплантиране?
> Обща анестезия – дали е правилен подход при големи интервенции

Модул 9

Ноември, 4 ти ,5 ти и 6 ми (петък, събота и неделя)

> Синус лифт

> Планиране и образна диагностика на синуси.
> Латерален подход
> Крестален подход
> Синус лифт с водач
> Кога кой метод да изберем?
> Костни присадки
> Миниинванзивен подход.
> Усложнения и как да се предпазим от тях?
> Практична част

Модул 10

Декември 3 ти и 4 ти Събота и неделя

УСЛОЖНЕНИЯ свързани с имплантното лечение и как да се справим с тях
> Релекуване на неуспешно имплантно лечение.
Периимплантити и перимукозити
Приложение на лазерите в лечението на околоимплантните възпалителни процеси
Обработка на имплантната повърхност

Цена: ………..