fbpx

За нас

История

Априори Груп е научна и иновативна компания в областта на здравеопазването.

Може да се каже, че началото й започва през 80-те години на миналия век, когато д-р Пенчо Милков Матеев, директор на стоматологичното отделение в болница Лазур, гр.Варна, иноватор по душа и ориентиран към благото и здравето на своите пациенти, полага основите на протезиране с металокерамика в България. Любопитен факт е, че тогава България се управлява от комунистическата партия и е под силното влияние на Съветския Съюз. Въпреки това, той успява да убеди тогавашното ръководство и да се свърже със западни фирми, закупувайки необходимото оборудване. Започва ерата на денталната медицина в Бъгария! По-късно неговият опит се пренася и в стоматологичния факултет.

Наследниците му продължават неговото дело, като единият от тях – Милко Матеев, развива една научно базирана в наши дни фирма. Баща му винаги е бил негов пример за вдъхновение, като човек, който започва нови начинания, въпреки собствените си страхове, вярвайки че ще се справи преследвайки мечтите си.

Г-н Милко Матеев е привърженик и защитник на зелената идеология. Той се вълнува от факта, че човечеството, задоволявайки нуждите си, не обръща внимание на околната среда и не пресмята последствията от мащабното си влияние върху нея.

Неговата концепция е, че постигането на устойчиво бизнес развитие трябва да е в хармония с природата, човека и качеството му на живот, и постигането на икономическите цели на компанията. Финансовите планове не трябва да представляват опасност за хората и околната среда, а трябва да се развиват политики на баланс. Всички свои инвестиции Матеев избира въз основа на тези си разбирания.

Бизнес

Една от движещите сили е това, че компанията е основана на семейни ценности, любопитство и непрекъснат стремеж към откривателство, както и  отговорността на компанията към всички служители, партньори, околната среда и обществото. Нашата цел е да продължим да запознаваме и обучаваме медицинската общност с най-новите научни изследвания и продукти, работейки съвместно със световната научна общност и ускорявайки приложенията на научните открития. Ние осигуряваме възможност за работа и обучение с иновативни медицински подходи, технологии и услуги с най-добро качество. Посветени сме на каузата да подобрим качеството на живот.

Визията на Априори е непрекъснато да усъвършенстваме услугите, които предлагаме. Ние се развиваме благодарение на качеството което постигнахме. Горди сме, че предлагаме на нашите партньори най-доброто обслужване на отлична стойност.

През 2023 г. приключваме предвиденото в инвестиционната ни политика в областта на денталната медицина в Априори Академи и започваме следващия етап в нашето развитие, а именно Априори Фарма. Мисията на Априори Фарма също ще бъде посветена на зелената идеология. България има отличен и неусвоен потенциал за развитие на био-икономика, но е необходима смела и амбициозна визия. Ние сме готови да се впуснем и в това предизвикателство. Вярваме, че можем да бъдем мисионионери за едно по-добро бъдеще!

Социална отговорност

Априори е социално ангажирана компания. Считаме за наше морално задължение да бъдем отговорен член на обществото. За нас крайният потребител е основен ориентир в продуктовата и продажбената стратегия и политика. Правим всичко възможно да работим по начин, който е икономически устойчив и социално отговорен. Използваме ресурсите си, за да гарантираме едно по-добро бъдеще.

Предпочитаме партньори, които споделят нашите ценности, така че заедно да работим не само за осигуряване на печалба, но и за повишаване благосъстоянието на обществото. Винаги си стремим да ръководим бизнеса си с най-високите стандарти на бизнес етиката. Ценостите, които характеризират нашият подход през годините, налагат висок професионален стандарт и поощтряват справедливите и коректни взаимоотношения, както с нашите служители, така и с бизнес партньорите ни.