fbpx

Курс дентална медицина

Хирургия и Имплантология

8 модула. 9 месеца.

Водещ: д-р Петър Чанков

Гост лектори: д-р Бурмов, доц. Златев

гр. Варна

Курс дентална медицина

Хирургия и Имплантология

8 модула. 9 месеца.

Водещ: д-р Петър Чанков

Гост лектори: д-р Бурмов, доц. Златев

гр. Варна
 • Осем модула в девет месеца

  Цялостна програма, покриваща Оралната хирургия и Имплантологията в дълбочина.

 • Изграждане на реални умения и увереност

  Програма, включваща множество практическа работа.

 • Собствен пациент

  Можете да работите върху собствен пациент под супервизията на лекторите.

 • Организация и наука

  Ние не организираме курсовете си с търговска цел. Наши основни приоритети са извличане на висока стойност от обучението и моментално прилагане на наученото в практиката.

Научете се да извършвате хирургични интервенции, да поставяте импланти и да протезирате.

Какво да очаквате от обучението

Цялостна програма с дълбочина - 9 месеца

От екстракция на зъби и зъбни импланти. През множествена имплантация, дигитални подходи, тъканна регенерация. До протетика, синус лифтинг и усложнения. 

Опитен лектор с практически подход

Водещият е университетски преподавател от МУ Варна - д-р Чанков, орална хирургия. Повече за него надолу в страницата.

Работете върху собствен пациент

Освен теория, програмата включва изобилие от практика. Имате възможност да работите над собствен пациент под супервизията на опитните лектори.

Пълна подкрепа от лектора

Можете да се възползвате от помощта на д-р Чанков. Включени консултации и подкрепа от лекторите по-време на целия курс и след него.

Материали и инструменти включени в цената

Курсистите нямат ангажимент да носят нищо отделно, защото ние сме се погрижили да осигурим всичко - материали, инструменти, консумативи.

Станете част от силен колектив

Курсовете ни създават среда на екипност, в рамките на която можете да разчитате на помощ и полезен съвет. Общество за развитие и градивни дискусии.

Подготовка за лечение и диагностика

Диагностиката е важна част от обучението. Ще представим обективни клинични лечения и ще обсъждаме грешки, от които може да бъде извлечен ценен опит. Гарантираме лично внимание и фокус към всеки участник.

За кого е този курс

Обучението е насочено към общопрактикуващи зъболекари с интерес към денталната хирургия и имплантологията.

Програмата е специално изградена, така че да може да стартира работа всеки лекар дентална медицина, дори и да няма никакъв опит.

Програма

Модул 1

16-17 Септември, 2023 г.

Въведение в Оралната Хирургия

 • Изследване на болните.
 • Видове клинични и параклинични изследвания.
 • Образна диагностика
 • Подготовка на пациента
 • Асептика и антисептика в Оралната хирургия
 • Хирургичен инструментариум
 • Видове шевове и шевни материали. Ламба.
 • Обезболяване. Обща анестезия.
 • Екстракция на зъби.
  • Екстракция на фрактурирани зъби.
  • Екстракция на ретенирани зъби.

Модул 2

21-22 Октомври, 2023 г.

Основни хирургични манипулации в амбулаторни условия

Модул 3

25-26 Ноември, 2023 г.

Пародонтална хирургия, предпротетична хирургия, спомагателни хирургични методи

 • Гингивектомия
 • Остеопластика
 • Корекция на рецесии на единични зъби
 • Френулутомия
 • Разкриване на зъби по ортодонтски показания.
 • Лазерите в Оралната Хирургия
 • Усложнения по време на анестезия и след нея
 • Усложнения по време и след екстракция на зъби.
 • Усложнения при спомагателни хирургични манипулации
 • Фотобиостимулация
 • Документация

Модул 4

20-21 Януари, 2024 г.

Усложнения в Оралната Хирургия

Модул 5

17-18 Февруари, 2024 г.

Въведение в имплантологията

 • Видове имплантати.
 • Избор на подходящ имплантат
 • Планиране на имплантологичното лечение
 • Подготовка на пациента.
 • Разчитане на образните изследвания.
 • Протокол за поставяне на имплантат.
 • Костна регенерация.
 • Мекотъканна регенерация.
 • Синуслифт – методи и техники за изпълнение.
 • Използване на пиезохирургичен апарат за синуслифт.

Модул 6

16-17 Март, 2024 г.

Направлявана тъканна регенерация. Синуслифт.

Модул 7

20-21 Април, 2024 г.

Компютърно водена имплантология

 • Подготовка за компютърно водено поставяне на имплантати.
 • Необходими образни изследвания.
 • Планиране и изработка на хирургичен водач.
 • Използване на хирургичен водач
 • Видове отпечатъци – отворена или затворена лъжица
 • Видове конструкции
 • Работа с интраорален скенер в имплантологията
 • Комуникация със зъботехническата лаборатория
 • Усложнения при имплантологично лечение

Модул 8

11-12 Май, 2024 г.

Натоварване на имплантатите

Цена за целия курс (8 модула)

Преференциална цена. Възможност за гъвкаво плащане.

Ранно записване преди 30.06.23 г.

9 900 лв*

(средно по 1238 лв на модул)

Редовна цена:

12 900 лв

*За да се запишете, трябва да платите 50% от сумата в посочения срок. Останалата част може да бъде преведена до началото на самото обучение.

Всички цени са без ДДС.

Водещ на курса

д-р-Петър-Чанков11
д-р-Петър-Чанков11

Д-р Петър Чанков

Д-р Чанков завършва обучението си по Дентална Медицина през 2011 г. в МУ Варна. От същата година работи в собствена практика.

Още като студент проявява интерес към оралната хирургия и от 2013 г. е в състава на катедрата по ОЛЧХ на МУ-Варна.

През 2018 г. придобива специалност по Орална Хирургия. През 2021 г. прекратява преподавателската си дейност и се насочва изцяло към клиничната работа в няколко водещи клиники в България.

В практиката си прилага както класически методи и подходи, така и иновативни техники.

Участвал е в редица събития в България и Европа, като част от тях са първият курс по дентална имплантология към ФДМ на МУ-Варна, конгреси на БАОИ, SOMFSBG, ITI и др.

Разберете кой е д-р Петър Чанков, как започва своя път в хирургията, защо прави това обучение и защо избра да работи с Априори Академи:

Гост-лектори

drBurmov3c
drBurmov3c

Д-р Йордан Бурмов

Д-р Йордан Бурмов е дипломиран лекар по дентална медицина във Факултет по Дентална Медицина (ФДМ) към Медицински Университет Пловдив. През 2018 г. придобива специалност „Орална Хирургия“. Притежава и допълнителна професионална подготовка по специалност „Здравен Мениджмънт“.

От 2013 г. работи в собствена дентална практика. Практиката му е фокусирана изцяло върху модерните подходи в денталната имплантолгоия – компютърно-водена хирургия, регенеративна хирургия и интегриране на лазерните технологии в ежедневната хирургична работа.

Между 2013 г. и 2020 г. е асистент към катедра Орална Хирургия на ФДМ към МУ Пловдив. В този период преподава на български и чуждестранни студенти. Взема участие в изработването на учебни помагала и научни публикации.

Взима участие в многобройни следдипломни квалификации, като по-значимите са:

 1. „Пародонтални и хирургични техники за подобряване на естетиката“ – 2011 г., проф. Дженк
 2. „Клинични приложения на Er:YAG лазер LightTouch в денталната медицина“ – 2013 г., доц. Томов
 3. „Въведение в техниките на денталната имплантология“ – 2016 г., д-р Халил
 4. „Остеоденсификация: Оптимизирай страната – Оптимизирай резултата“ – 2019 г.,  д-р Салах Хюуейс
 5. „Приложение в на PRF в денталната медицина“ – 2019 г., проф. Шокрун
 6. „Приложение на PRF в денталната имплантология – презервация на алвеолата и синус лифт“ – 2019 г., доц. Ченчев
drStefanZlatev
drStefanZlatev

Доц. Стефан Златев

Доц. Стефан Златев е специалист протетик с повече от 8 години опит в частна практика.

Извършва диагностични дейности, използвайки разнообразие от протетично-диагностични инструменти и оборудване. Изключително компетентен при лечението на пациенти, изискващи фиксирана, подвижна или сложна протезна рехабилитация. Фокусиран е върху протезиране върху импланти и дигитална стоматология.

През 2016 г. защитава клинична специалност по Ортопедична Стоматология. През 2019 г. защитава докторска степен по Ортопедична Стоматология с насоченост към Зъбна Естетика. Преподава в катедрата по Протетична дентална медицина, където е главен асистент от 2020 г.

Ръководител е на CAD/CAM център по дентална медицина към Научноизследователски институт при МУ-Пловдив.

Доц. Златев участва в множество научни проекти, голяма част от тях свързани с денталната имплатология:

 1. Клинична оценка на имедиатно натоварени импланти, поставени с напълно компютърно водена техника.
 2. Презервация на алвеолата с PRF като единствен матерял и с алографт –хистологично,обемно и клинично сравнение.
 3. Имедиатно ,полуотложено и отложено поставяне на зъбни импланти във фронталната зона на горната челюст-рандомизирано проучване.
 4. Съвременни аспекти при увеличаване на алвеолоарният гребен.

Автор е на над 25 публикувани научни статии с повече 20 цитирания.

Не сте сигурни дали курсът е подходящ за Вас?

Заявете безплатна онлайн консултация с д-р Чанков.

Ние сме на линия, за да Ви помогнем да вземете информирано решение.

Мнения за курсовете ни по Имплантология

Място на провеждане

Обучението ще се проведе изцяло в дентална клиника „Матееви Дент“ на ул. Царевец 24.

Телефон за връзка: 0884 706 888

Имейл: info@apriori-academy.com