fbpx

Курс дентална медицина

Хирургия и Имплантология

Цялостна програма в 10 модула

д-р Йордан Бурмов | доц. Стефан Златев

гр. София

Курс дентална медицина

Хирургия и Имплантология

Цялостна програма - 10 модула

д-р Йордан Бурмов
доц. Стефан Златев

гр. София
burmov
drStefanZlatev
 • Десет модула в рамките на десет месеца

  Най-пълната програма по Дентална хирургия и Имплантология в България.

 • Усъвършенствано шесто издание

  Програма, включваща множество практическа работа.

 • Собствен пациент

  Можете да доведете и работите върху Ваш пациент под супервизията на лекторите.

 • Двама лектори

  Наличието на двама лектори - ортопед и хирург, ще ви даде пълноценна и уникална перспектива за имплантологичното лечение.

 • Организация и наука

  Ние не организираме курсовете си с търговска цел. Наши основни приоритети са извличане на висока стойност от обучението и моментално прилагане на наученото в практиката.

Научете се да извършвате хирургични интервенции, да поставяте импланти и да протезирате.

Какво да очаквате от обучението

Цялостна програма с дълбочина - 5 месеца

От екстракция на зъби и зъбни импланти. През множествена имплантация, дигитални подходи, тъканна регенерация. До протетика, синус лифтинг и усложнения. 

Опитни лектори с практически подход

Водещите са университетски преподаватели от МУ Пловдив - д-р Бурмов, орална хирургия, и доц. Златев, стоматологична ортопедия. Повече за тях надолу в страницата.

Работете върху собствен пациент

Освен теория, програмата включва изобилие от практика. Имате възможност да работите над собствен пациент под супервизията на опитните лектори.

Пълна подкрепа от лекторите

Можете да се възползвате от помощта на д-р Бурмов и доц. Златев. Включени консултации и подкрепа от лекторите по-време на целия курс и след него.

Материали и инструменти включени в цената

Курсистите нямат ангажимент да носят нищо отделно, защото ние сме се погрижили да осигурим всичко - материали, инструменти, консумативи.

Станете част от силен колектив

Курсовете ни създават среда на екипност, в рамките на която можете да разчитате на помощ и полезен съвет. Общество за развитие и градивни дискусии.

Подготовка за лечение и диагностика

Диагностиката е важна част от обучението. Ще представим обективни клинични лечения и ще обсъждаме грешки, от които може да бъде извлечен ценен опит. Гарантираме лично внимание и фокус към всеки участник.

Имплантологията е протетично-водена дисциплина

В този курс ще наблегнем на планирането, как правилно да разсъждаваме за лечението, преди да имплантираме. Наред с извършване на хирургични интервенции и поставяне на импланти, ще се научите и да протезирате. 

За кого е този курс

Обучението е насочено към общопрактикуващи зъболекари с интерес към денталната хирургия и имплантологията.

Програмата е специално изградена, така че да може да стартира работа всеки лекар дентална медицина, дори и да няма никакъв опит.

Програма

Модул 1

8-9 Февруари, 2025 г.

Хирургичен инструментариум

 • Подготовка за екстракция на зъби.
 • Образна диагностика в хирургията.
 • Екстракция на зъби
 • Миниинвазивни подходи
 • Спиране на кървене в хирургични интервенции.
 • Видове техники.
 • Биология на тъканите
 • Грижа за постекстракционната рана. Презервация на зоната
 • Видове шевове.
 • Техники – практика
 • Подход, избор на метод и достъп
 • Образна диагностика
 • Екстракция на ретинирани и полуретинирани мъдреци
 • Циркумцизия – кога е нужна?
 • Екстракция на ретинирани и полуретинирани кучешки зъби
 • Разкриване на кучешки зъби по ортодонтски причини
 • Екстракция на силно разрушени зъби
 • Най-честите усложнения след хирургична екстракция – 
  как да ги избегнем?
 • Как да ги лекуваме ако все пак настъпят?
 • Пиезохирургия
 • Лазери използвани в оралната хирургия

Практическа част

Модул 2

8-9 Март, 2025

Екстракция на ретинирани и полуретинирани зъби

Модул 3

12-13 Април, 2025

Зъбни импланти

 • Планиране на имплантологичното лечение
 • Подготовка на пациент за имплантиране.
 • Образна диагностика
 • Разбиране и правилно четене на образна диагностика, за да може да се планира правилния имплант, както хирургично така и протетично.
 • Показания и противопоказания за имплантиране.
 • Хирургичен инструментариум за безопасно имплантиране.
 • Съвременни методи в имплантологията.
 • Протокол за постигане на предвидим резултат.
 • Запазване на меки тъкани и подготовката им преди имплантиране.
 • Видове кост и как да изберем правилен имплант според костта.
 • Предотвратяване и лечение на усложнения при поставяне на дентални импланти

Практическа част

 • Мекотъканна регенерация
 • PRF и PRP
 • Костозаместване – оптимални подходи.
 • Образна диагностика в плануването на костен заместител.
 • Как да изберем правилна кост?
 • Разлика между xenograftallograft и др.
 • Костна регенерация.
 • Водена костна регенерация.
 • Видове мембрани
 • Протокол и време на лечение, когато се ползва костен заместител.
 • Измерване на костно ниво.

Практическа част

Модул 4

10-11 Май, 2025 г.

Тъканна регенерация

Модул 5

21-22 Юни, 2025 г.

Множествена имплантация

 • Предварително протетично планиране на имплантното лечение.
 • Разпределение на дъвкателните сили.
 • Оклузия върху импланти.
 • Поставяне на импланти в редица.
 • Тотално обеззъбени случаи.
 • Системата All on 4
 • Системата All on 6
 • Протези върху импланти.
 • Решаване на проблеми при инфекция
 • Натоварване и отстраняване на импланта при проблем.
 • Видове абатмънти.
 • Индивидуални абатмънти
 • Вземане на отпечатъци.
 • Аналогов или Дигитален подход

Практическа част

Модул 6

20-21 Септември, 2025 г.

Разкриване и натоварване на дентални импланти

Модул 7

11-12 Октомври, 2025 г.

Поставяне на импланти във фронт. Високоeстетични решения в протетиката

 • Имедиантно натоварване
  – Плюсове и минуси
  – Кога има смисъл да се прави
 • Презервация на алвеолата – сокет=шилт техника
 • Контрол на меките тъкани в естетичната зона

Практическа част

 • Имплантиране чрез Хирургичен водач.
  – Да правим или не ламбо, когато поставяме имплант с водач?
 • Wax-up модели и водачи.
 • Планиране и работа със CBCT.
  – Предпоставки и условия за успех.
  – Кога да изберем този подход?
  – Кога е по-добре да направим класическо имплантиране?
 • Обща анестезия – дали е правилен подход при големи интервенции

Модул 8

8-9 Ноември, 2025 г.

Компютърно-направлявана хирургия.

 • Планиране и образна диагностика на синуси.
 • Латерален подход
 • Крестален подход
 • Синус лифт с водач
 • Кога кой метод да изберем?
 • Костни присадки
 • Миниинванзивен подход.
 • Усложнения и как да се предпазим от тях?

  Практическа част

Модул 9

4-5 Декември, 2025 г.

Синус лифт

 • Релекуване на неуспешно имплантно лечение.
 • Периимплантити и перимукозити
 • Приложение на лазерите в лечението на околоимплантните възпалителни процеси
 • Обработка на имплантната повърхност.

Модул 10

6-7 Декември, 2025 г.

Усложнения, свързани с имплантното лечение и как да се справим с тях

Цена за целия курс (8 модула)

Ранно записване преди 24.04.23 г.

11 900 лв*

(средно по 1488 лв на модул)

Редовна цена:

14 900 лв

*За да се запишете, трябва да платите 50% от сумата в посочения срок. Останалата част може да бъде преведена до началото на самото обучение.

Всички цени са без ДДС.

Водещи

drBurmov3c
drBurmov3c

Д-р Йордан Бурмов

Д-р Йордан Бурмов е дипломиран лекар по дентална медицина във Факултет по Дентална Медицина (ФДМ) към Медицински Университет Пловдив. През 2018 г. придобива специалност „Орална Хирургия“. Притежава и допълнителна професионална подготовка по специалност „Здравен Мениджмънт“.

От 2013 г. работи в собствена дентална практика. Практиката му е фокусирана изцяло върху модерните подходи в денталната имплантолгоия – компютърно-водена хирургия, регенеративна хирургия и интегриране на лазерните технологии в ежедневната хирургична работа.

Между 2013 г. и 2020 г. е асистент към катедра Орална Хирургия на ФДМ към МУ Пловдив. В този период преподава на български и чуждестранни студенти. Взема участие в изработването на учебни помагала и научни публикации.

Взима участие в многобройни следдипломни квалификации, като по-значимите са:

 1. „Пародонтални и хирургични техники за подобряване на естетиката“ – 2011 г., проф. Дженк
 2. „Клинични приложения на Er:YAG лазер LightTouch в денталната медицина“ – 2013 г., доц. Томов
 3. „Въведение в техниките на денталната имплантология“ – 2016 г., д-р Халил
 4. „Остеоденсификация: Оптимизирай страната – Оптимизирай резултата“ – 2019 г.,  д-р Салах Хюуейс
 5. „Приложение в на PRF в денталната медицина“ – 2019 г., проф. Шокрун
 6. „Приложение на PRF в денталната имплантология – презервация на алвеолата и синус лифт“ – 2019 г., доц. Ченчев
drStefanZlatev
drStefanZlatev

Доц. Стефан Златев

Доц. Стефан Златев е специалист протетик с повече от 8 години опит в частна практика.

Извършва диагностични дейности, използвайки разнообразие от протетично-диагностични инструменти и оборудване. Изключително компетентен при лечението на пациенти, изискващи фиксирана, подвижна или сложна протезна рехабилитация. Фокусиран е върху протезиране върху импланти и дигитална стоматология.

През 2016 г. защитава клинична специалност по Ортопедична Стоматология. През 2019 г. защитава докторска степен по Ортопедична Стоматология с насоченост към Зъбна Естетика. Преподава в катедрата по Протетична дентална медицина, където е главен асистент от 2020 г.

Ръководител е на CAD/CAM център по дентална медицина към Научноизследователски институт при МУ-Пловдив.

Доц. Златев участва в множество научни проекти, голяма част от тях свързани с денталната имплатология:

 1. Клинична оценка на имедиатно натоварени импланти, поставени с напълно компютърно водена техника.
 2. Презервация на алвеолата с PRF като единствен матерял и с алографт –хистологично,обемно и клинично сравнение.
 3. Имедиатно ,полуотложено и отложено поставяне на зъбни импланти във фронталната зона на горната челюст-рандомизирано проучване.
 4. Съвременни аспекти при увеличаване на алвеолоарният гребен.

Автор е на над 25 публикувани научни статии с повече 20 цитирания.

Не сте сигурни дали курсът е подходящ за Вас?

Заявете безплатна онлайн консултация с лекторите.

Ние сме на линия, за да Ви помогнем да вземете информирано решение.

Мнения от нашите курсисти

Снимки от предишни издания

Място на провеждане

Курсът ще се проведе в гр. София, офиса на Химтрейд Комет (Хю Фриди България), на адрес бул. „Цар Борис III“ 81.

Телефон за връзка: 0884 706 888

Имейл: info@apriori-academy.com