fbpx

Стоматологичен курс по

Хирургия и Имплантология

Практически-ориентирано обучение в 10 модула. Най-пълната хирургична програма представяна до момента в България.

Стоматологичен курс по

Хирургия и Имплантология

Практически-ориентирано обучение в 10 модула. Най-пълната хирургична програма представяна до момента в България.

Защо Apriori Academy?

Нашите курсове са нещо повече от теоретични семинари. Обсъдената теория ще бъде последвана от прилагане на наученото.

Всеки участник води собствен пациент, върху който да работи по време на практическта част от обучението.

Обучението е с продължителност почти година и половина и покрива широк обхват от теми, което го превръща в курс без аналог в България.

Водещите курса са университетски преподаватели от МУ в Пловдив – Д-р Йордан Бурмов – орална хирургия, и главен асистент, д-р Стефан Златев, специалист стоматологична ортопедия.

Прочетете повече за тях надолу в страницата.

Дори извън курса ще можете да се допитвате до лекторите – включително, ако имате нужда от помощ, и в частната си практика.

В допълнениен към курса ставате участник в затворена Facebook група, където заедно с останалите курсисти, ще можете да задавате своите въпроси и да обсъждате специфични случаи.

Събитието ще се проведе в единствена клиника (Матееви Дент, гр. Варна), което означава че няма да губите време и средства в пътуване из цялата страна.

Курсът ще се преподава в тясна група от максимум 12 души. Целта е персонално внимание и фокус към всеки участник.

Ние не организираме курсовете си с търговска цел. Екипът на Apriori Academy преследва самата наука. Наши основни приоритет е извличане на висока стойност от обучението и прилагане на наученото максимално скоро във вашата практика.

Диагностиката е важна част от обучението. Ще бъдат представени обективни клинични лечения и ще се обсъждат грешки, от които може да бъде извлечен ценен опит.

Програма

 • Модул 1
 • Модул 2
 • Модул 3
 • Модул 4
 • Модул 5

9-10 октомври, 2021 г.

 • Хирургичен инструментариум.
 • Подготовка за екстракция на зъби.
 • Образна диагностика в хирургията.
 • Екстракция на зъби
  • Миниинвазивни подходи
  • Спиране на кървене в хирургични интервенции.
  • Видове техники.
 • Биология на тъканите
 • Грижа за постекстракционната рана. Презервация на зоната
 • Видове шевове.
 • Техники - практика

6-7 ноември, 2021 г.

 • Екстракция на ретинирани и полуретинирани зъби
 • Подход, избор на метод и достъп
 • Образна диагностика
 • Екстракция на ретинирани и полуретинирани мъдреци
 • Циркумцизия – кога е нужна?
 • Екстракция на ретинирани и полуретинирани кучешки зъби
 • Разкриване на кучешки зъби по ортодонтски причини
 • Екстракция на силно разрушени зъби
 • Най-честите усложнения след хирургична екстракция - 
  как да ги избегнем?
  • Как да ги лекуваме ако все пак настъпят?
 • Пиезохирургия
 • Лазери използвани в оралната хирургия
 • Практическа част

14-16 януари, 2022 г.

 • Зъбни импланти
 • Планиране на имплантологичното лечение
 • Подготовка на пациент за имплантиране.
  • Образна диагностика
  • Разбиране и правилно четене на образна диагностика, за да може да се планира правилния имплант, както хирургично така и протетично.
 • Показания и противопоказания за имплантиране.
 • Хирургичен инструментариум за безопасно имплантиране.
 • Съвременни методи в имплантологията.
 • Протокол за постигане на предвидим резултат.
  • Запазване на меки тъкани и подготовката им преди имплантиране.
  • Видове кост и как да изберем правилен имплант според костта.
 • Предотвратяване и лечение на усложнения при поставяне на дентални импланти.
 • Практическа част

25-27 февруари, 2022 г.

 • Тъканна регенерация
 • Мекотъканна регенерация
  • PRF и PRP
 • Костозаместване - оптимални подходи.
 • Образна диагностика в плануването на костен заместител.
 • Как да изберем правилна кост?
 • Разлика между xenograft, allograft и др.
 • Костна регенерация.
 • Водена костна регенерация.
  • Видове мембрани
 • Протокол и време на лечение, когато се ползва костен заместител.
 • Измерване на костно ниво.
 • Практическа част.

15-17 април, 2022 г.

 • Множествена имплантация
  • Предварително протетично планиране на имплантното лечение.
  • Разпределение на дъвкателните сили.
  • Оклузия върху импланти.
  • Поставяне на импланти в редица.
  • Тотално обеззъбени случаи.
  • Системата All on 4
  • Системата All on 6
  • Протези върху импланти.
 • Модул 6
 • Модул 7
 • Модул 8
 • Модул 9
 • Модул 10

21-22 май, 2022 г.

 • Разкриване и натоварване на дентални импланти
  • Решаване на проблеми при инфекция
  • Натоварване и отстраняване на импланта при проблем.
  • Видове абатмънти.
  • Индивидуални абатмънти
  • Вземане на отпечатъци.
  • Аналогов или Дигитален подход
 • Практическа част.

16-17 юли, 2022 г.

 • Поставяне на импланти във фронт.
 • Високоeстетични решения в протетиката
 • Имедиантно натоварване
  • Плюсове и минуси
  • Кога има смисъл да се прави
 • Презервация на алвеолата – сокет=шилт техника
 • Контрол на меките тъкани в естетичната зона

8-9 октомври, 2022 г.

 • Компютърно-направлявана хирургия.
 • Имплантиране чрез Хирургичен водач.
  • Да правим или не ламбо, когато поставяме имплант с водач?
 • Wax-up модели и водачи.
 • Планиране и работа със CBCT.
  • Предпоставки и условия за успех.
  • Кога да изберем този подход?
  • Кога е по-добре да направим класическо имплантиране?
 • Обща анестезия - дали е правилен подход при големи интервенции

4-6 ноември, 2022 г.

 • Синус лифт
 • Планиране и образна диагностика на синуси.
 • Латерален подход
 • Крестален подход
 • Синус лифт с водач
 • Кога кой метод да изберем?
 • Костни присадки
 • Миниинванзивен подход.
 • Усложнения и как да се предпазим от тях?
 • Практическа част

3-4 декември, 2022 г.

 • Усложнения, свързани с имплантното лечение и как да се справим с тях
  • Релекуване на неуспешно имплантно лечение.
  • Периимплантити и перимукозити
  • Приложение на лазерите в лечението на околоимплантните възпалителни процеси
  • Обработка на имплантната повърхност.

Имате интерес?

Заявете го като попълните формата долу.  Ние ще проверим за наличие на свободни места и ще се свържем с Вас обратно.

Водещи на курса

drBurmov3c

Д-р Йордан Бурмов

Д-р Йордан Бурмов е дипломиран лекар по дентална медицина във Факултет по Дентална Медицина (ФДМ) към Медицински Университет Пловдив. През 2018 г. придобива специалност „Орална Хирургия“. Притежава и допълнителна професионална подготовка по специалност „Здравен Мениджмънт“.

От 2013 г. работи в собствена дентална практика. Практиката му е фокусирана изцяло върху модерните подходи в денталната имплантолгоия – компютърно-водена хирургия, регенеративна хирургия и интегриране на лазерните технологии в ежедневната хирургична работа.

Между 2013 г. и 2020 г. е асистент към катедра Орална Хирургия на ФДМ към МУ Пловдив. В този период преподава на български и чуждестранни студенти. Взема участие в изработването на учебни помагала и научни публикации.

Взима участие в многобройни следдипломни квалификации, като по-значимите са:

 1. „Пародонтални и хирургични техники за подобряване на естетиката“ – 2011 г., проф. Дженк
 2. „Клинични приложения на Er:YAG лазер LightTouch в денталната медицина“ – 2013 г., доц. Томов
 3. „Въведение в техниките на денталната имплантология“ – 2016 г., д-р Халил
 4. „Остеоденсификация: Оптимизирай страната – Оптимизирай резултата“ – 2019 г.,  д-р Салах Хюуейс
 5. „Приложение в на PRF в денталната медицина“ – 2019 г., проф. Шокрун
 6. „Приложение на PRF в денталната имплантология – презервация на алвеолата и синус лифт“ – 2019 г., доц. Ченчев
drStefanZlatev

Д-р Стефан Златев

Д-р Стефан Златев е специалист протетик с повече от 8 години опит в частна практика.

Извършва диагностични дейности, използвайки разнообразие от протетично-диагностични инструменти и оборудване. Изключително компетентен при лечението на пациенти, изискващи фиксирана, подвижна или сложна протезна рехабилитация. Фокусиран е върху протезиране върху импланти и дигитална стоматология.

През 2016 г. защитава клинична специалност по Ортопедична Стоматология. През 2019 г. защитава докторска степен по Ортопедична Стоматология с насоченост към Зъбна Естетика. Преподава в катедрата по Протетична дентална медицина, където е главен асистент от 2020 г.

Ръководител е на CAD/CAM център по дентална медицина към Научноизследователски институт при МУ-Пловдив.

Д-р Златев участва в множество научни проекти, голяма част от тях свързани с денталната имплатология:

 1. Клинична оценка на имедиатно натоварени импланти, поставени с напълно компютърно водена техника.
 2. Презервация на алвеолата с PRF като единствен матерял и с алографт –хистологично,обемно и клинично сравнение.
 3. Имедиатно ,полуотложено и отложено поставяне на зъбни импланти във фронталната зона на горната челюст-рандомизирано проучване.
 4. Съвременни аспекти при увеличаване на алвеолоарният гребен.

Автор е на над 25 публикувани научни статии с повече 20 цитирания.

Изпратете запитване за свободни места.

Място на провеждане

Всички 10 модула на курса ще се проведат в дентална клиника „Матееви Дент“ на адрес ул. Царевец 24, гр. Варна.

Това е първото и единствено обучение от този тип в България, което означава че няма да губите време и средства в пътуване из цялата страна, за да придобиете различните части от ‘пъзела’.

За връзка: 

Тони Палуков: +359 87 699 2532

Милко Матеев: +359 88 984 1903