fbpx

Безплатен уебинар

Ранна костна загуба около дентални импланти - физиология или патология

Присъединете се към нас в онлайн Zoom среща и задайте своите въпроси директно към д-р Бурмов и доц. Златев.

4 април, вторник, 19:00 ч.
онлайн, през Zoom

4 април, вторник, 19:00 ч.
онлайн, през Zoom

За какво ще говорим

 • Нормално ли е да наблюдаваме ранна костна загуба около дентални импланти?
 • Кои са най-често срещаните причини за развитието й?
 • Има ли как да бъде избегната ранната костна загуба?
 • Има ли как да бъде лекувана?
 • Въпроси и отговори с доц. Златев и д-р Бурмов
dental-1.png

За кого е този уебинар

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Този уебинар е за вас, ако вие:

 • сте практикуващ лекар дентална медицина (или студент дентална медицина последен курс) и 
 • имате активен интерес и познания в областта на хирургията и имплантологията

По случай предстоящия рожден ден на Apriori Academy...

Трима от участниците в този уебинар ще спечелят безплатно място в модул 1 от курса Орална хирургия и Имплантология на д-р Бурмов и доц. Златев!

Запишете се за уебинара тук:

4 април, вторник, 19:00 ч.

Водещи

drBurmov3c
drBurmov3c

Д-р Йордан Бурмов

Д-р Йордан Бурмов е дипломиран лекар по дентална медицина във Факултет по Дентална Медицина (ФДМ) към Медицински Университет Пловдив. През 2018 г. придобива специалност „Орална Хирургия“. Притежава и допълнителна професионална подготовка по специалност „Здравен Мениджмънт“.

От 2013 г. работи в собствена дентална практика. Практиката му е фокусирана изцяло върху модерните подходи в денталната имплантолгоия – компютърно-водена хирургия, регенеративна хирургия и интегриране на лазерните технологии в ежедневната хирургична работа.

Между 2013 г. и 2020 г. е асистент към катедра Орална Хирургия на ФДМ към МУ Пловдив. В този период преподава на български и чуждестранни студенти. Взема участие в изработването на учебни помагала и научни публикации.

Взима участие в многобройни следдипломни квалификации, като по-значимите са:

 1. „Пародонтални и хирургични техники за подобряване на естетиката“ – 2011 г., проф. Дженк
 2. „Клинични приложения на Er:YAG лазер LightTouch в денталната медицина“ – 2013 г., доц. Томов
 3. „Въведение в техниките на денталната имплантология“ – 2016 г., д-р Халил
 4. „Остеоденсификация: Оптимизирай страната – Оптимизирай резултата“ – 2019 г.,  д-р Салах Хюуейс
 5. „Приложение в на PRF в денталната медицина“ – 2019 г., проф. Шокрун
 6. „Приложение на PRF в денталната имплантология – презервация на алвеолата и синус лифт“ – 2019 г., доц. Ченчев
drStefanZlatev
drStefanZlatev

Доц. Стефан Златев

Доц. Стефан Златев е специалист протетик с повече от 8 години опит в частна практика.

Извършва диагностични дейности, използвайки разнообразие от протетично-диагностични инструменти и оборудване. Изключително компетентен при лечението на пациенти, изискващи фиксирана, подвижна или сложна протезна рехабилитация. Фокусиран е върху протезиране върху импланти и дигитална стоматология.

През 2016 г. защитава клинична специалност по Ортопедична Стоматология. През 2019 г. защитава докторска степен по Ортопедична Стоматология с насоченост към Зъбна Естетика. Преподава в катедрата по Протетична дентална медицина, където е главен асистент от 2020 г.

Ръководител е на CAD/CAM център по дентална медицина към Научноизследователски институт при МУ-Пловдив.

Доц. Златев участва в множество научни проекти, голяма част от тях свързани с денталната имплатология:

 1. Клинична оценка на имедиатно натоварени импланти, поставени с напълно компютърно водена техника.
 2. Презервация на алвеолата с PRF като единствен матерял и с алографт –хистологично,обемно и клинично сравнение.
 3. Имедиатно ,полуотложено и отложено поставяне на зъбни импланти във фронталната зона на горната челюст-рандомизирано проучване.
 4. Съвременни аспекти при увеличаване на алвеолоарният гребен.

Автор е на над 25 публикувани научни статии с повече 20 цитирания.

По случай предстоящия рожден ден на Apriori Academy...

Трима от участниците в този уебинар ще спечелят безплатно място в модул 1 от курса Орална хирургия и Имплантология на д-р Бурмов и доц. Златев!

Запишете се за уебинара тук:

4 април, вторник, 19:00 ч.