fbpx

Apriori Expo 2024

Иновативни подходи в имплантологията.
От класически двуетапен до имедиатен протокол.

Изберете Hands-on сесия

Ранно записване до 28 януари 2024 г.

Доц. Давиде Фаронато

Hands-on сесията с доц. Фаронато е практическо продължение на лекцията му:

Имедиатно натоварване, създаване на имедиатни временни конструкции

Ще упражним създаването на имедиатни временни конструкции, ще оформим желания профил на изникване, както и ще подобрим мекотъканната адаптация посредством присадки върху свински челюсти.

Курсът ще бъде много интензивен и практически ориентиран. Той би бил полезен и за зъботехниците, с които работите, така че да бъде максимално добре разбрана връзката между хирургията и протезирането. Работният протокол ще бъде разгледан стъпка по стъпка и ще бъде изпълнен от участниците.

Цели на обучението:

 • Поддържане на добра първична стабилност на имплантите;
 • Създаване на имедиатни временни конструкции;
 • Оформяне на подходящ профил на изникване;
 • Създаване на благоприятен мекотъканен контур;
 • Поставяне на мекотъканни присадки около имедиатно натоварени импланти, включително и присадки от тубера.

Продължителност: 4 ч.

Hands-on сесията ще бъде с превод на български език.

Цена за участие: 990 лв. (ранно записване, до 28 януари 2024 г.)

Специално намаление!

Запишете се сега за 792 лв.

Редовна цена след 28 януари 2024 г.: 1460 лв.

Доц. Кристиан Макари

Имедиатно поставяне на импланти в постекстракционни алвеоли. Правила и насоки за високи естетични резултати.

Поставянето на имплант във фронталната област изисква оптимални костни условия, за да се позволи триизмерно позициониране, отговарящо на анатомичните и естетически критерии. След екстракция на зъб се наблюдава феномен на костна резорбция, което прави поставянето на импланта още по-трудно. Тази резорбция се наблюдава както вертикално, така и хоризонтално, и може да причини загуба на повече от 50% от обема на алвеоларния гребен през 6-те месеца след екстракцията. Това прави поставянето на импланта и управлението на меките тъкани около бъдещото протетично възстановяване по-трудни, като по този начин е възможно да се компрометира естетиката на крайния резултат.

Съществуват техники за регенерация на кост и/или присадки на меки тъкани, за да се пресъздаде гингивалният профил и да се направи естетичният резултат надежден и траен.

За да се предотврати феноменът на резорбция, са усъвършенствани няколко техники като презервация на алвеоларния гребен, насочена костна регенерация и имедиатно имплантиране след екстракция.

Перзервацията на алвеоларния гребен се е доказала като надеждна техника, която дава възможност за отложено поставяне на имплант при оптимални условия по отношение на твърдите и меки тъкани. Усъвършенствани са няколко техники и са предложени различни биоматериали със задоволителни клинични резултати. Въпреки това, тази техника се изпълнява на два етапа в период от няколко месеца, като по този начин се забавя окончателното протетично възстановяване.

Имедиатното поставяне на импланти в постекстракцинните алвеоли е бърза и надеждна техника. Тази техника следва клинични стъпки и изисква оптимални костни условия по време на поставянето на импланта, за да се осигури оптимална стабилност. Букалната костна пластина трябва да се запази чрез атравматична екстракция, а количеството кост в периапикалната зона трябва да позволява стабилизация.

Имплантът трябва да следва правилата за 3D поставяне, за да се спазят естетическите критерии, като същевременно се осигури първична стабилност. Изследването преди имплантиране с помощта на софтуер за планиране и компютърно-воденото поставяне на импланта ще позволи идеална позиция, както и предварителна подготовка на временната корона.

Геометрията на импланта играе съществена роля за осигуряване на оптимална стабилност, позволяваща имедиатно поставяне, което ще доведе до пълноценен оздравителен процес на твърдите и меки тъкани, същевременно поддържайки естетиката по време на периода на оздравяване. Пространството между импланта и вестибуларната костна пластинка трябва да бъде аугментирано, за да се запази обемът на вестибуларната кост, който ще гарантира дългосрочна стабилност на тъканите.

Една от най-иновативните техники е тази на коренов щит. Обосновката зад нея е частична екстракция на корена, като по този начин се оставя букалната част в контакт с букалната кост, за да се запази дезмодонталната връзка.

В курса ще демонстрираме тази техника заедно с рентгенографски и клинични данни за наблюдение на отдръпването на тъканите при дългосрочно проследяване.

По време на тази практическа сесия ще бъдат изложени техники за запазване на алвеолата и ще бъдат представени нови подходи за имедиатното имплантиране. 

Ще бъдат представени скорошни клинични, хистологични и рентгенологични изследвания, за да осигурят клинична и научна обосновка по отношение на дилемата около мениджмънта на постекстракционните зони в оралната имплантология.

Цели на обучението:

 • Да се разбере значението на оптималното позициониране на импланта и ранното физиологично ремоделиране около него.
 • Разпознаване феномена на резорбция след екстракция
 • Да се овладеят различни техники за запазване на алвеоларният гребен
 • Да се овладее имедиатното поставяне на имплант в постекстракционната алвеола и да се разбере важността на имплантната геометрия.
 • Да се разбере обосновката зад имедиатната имплантация и незабавното поставяне на временна конструкция.
 • Да се разбере значението на дигиталното планиране по отношение на имедиатната имплантация и незабавното поставяне на временна конструкция.  

Описание на курса:

 • Идеално имплантно позициониране, осигуряващо високи естетични резултати.
 • Постекстракционно ремоделиране и техники за презервация на алвеоларния гребен.
 • Имедиатно поставяне на импланти в постекстракционни алвеоли: Хирургични техники.
 • имедиатната имплантация и незабавното поставяне на временна конструкция: каква е обосновката?

Практическа част:

 • Интерактивна дискусия и дигитално планиране на случай на имедиатно поставяне на имплант.
 • Водена имедиатна имплантация в постекстракционна алвеола и поставяне на временна конструкция (изкуствен модел)

Продължителност: 8 ч.

Hands-on сесията ще бъде с превод на български език.

Цена за участие: 1190 лв. (ранно записване, до 28 януари 2024 г.)

Местата се запълниха.

Местата в hands-on сесиите се запълват бързо.
84%

Специални пакетни предложения за групи и дентални клиники.

Свържете се с нас на тел. 0884 706 888 или ни пишете на expo@apriori-academy.com, за да научите повече.