fbpx

лектори

0-02-05-9907609ff363a59e76895f0d86a617f246ef905296bc817696b9a4669700d22e_269841b84cf
0-02-05-9907609ff363a59e76895f0d86a617f246ef905296bc817696b9a4669700d22e_269841b84cf

Доц. д-р Камен Коцилков

Трудов стаж:

 • 2015г. – Доцент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София;
 • 2014 – 2015 г. – главен административен асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София
 • 2001 – 2014 г. – хон. асиситент / асистент / ст. асистент / гл. асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София
 • От 2000 г. – частна практика.

Образование и обучение:

 • 2018 г. – Professional Master Program II level – “Soft tissue management around teeth and implants” – University of Bologna, Academic year 2017-2018;
 • 2008 г. – International Summerschool for Clinical Periodontology and Implantology. Heidelberg, Germany;
 • 2007 г. – Придобита специалност „Пародонтология и ЗОЛ”;
 • 1999 г. – Завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Стоматология”;
 • 1993 г. – Завършено средно образование.

Научна степен: „Доктор“ (2015)

 

Академични звания и длъжности:

 • 2015 г. – Доцент
 • 2014 – 2015 г. – главен административен асистент
 • 2011 – 2014 г. – главен асистент
 • 2007 – 2011 г. – старши асистент
 • 2006 – 2007 г. – асистент
 • 2001 – 2005 г. – хоноруван асистент

Научна дейност и научни трудове:

 • Председател на Българското дружество по пародонтология
 • Член на Българското Научно дружество по дентална медицина
 • Член на Българския Зъболекарски съюз
 • Участие в един международен и три национални научни проекта
 • Автор и съавтор в 91 научни публикации, и научни презентации
 • Водени 41 лекции, практически курсове и клинични демонстрации.

Отличия:

 • 2016 г. – Почетен знак на Декана на ФДМ – София
 • 2006 г. – Първа награда за постерна презентация на 5 Международен конгрес по Медицинска наука за студенти и млади доктори.

Място на провеждане – София, Интер Експо Център