fbpx

Пациенти с импланти – профилактика и пародонтална поддръжка

0-02-05-142ba2f6077dc16b7a2a5e795b30f86c9ded93ea3ee976844cb191e263684e45_269841bb8b1
0-02-05-142ba2f6077dc16b7a2a5e795b30f86c9ded93ea3ee976844cb191e263684e45_269841bb8b1

Проф. д-р Георги Томов

Ефективният контрол на биофилма от страна на пациента, както и следването на адекватна поддържаща програма са от основна важност за постигането на дългосрочен успех на имплантологичното лечение. Поради особеностите на периимплантните меки тъкани, техния защитен потенциал е лимитиран в сравнение с пародонта, поради което биофилмът води до по-бързо протичаща възпалителна реакция. Изследванията, които изучават влиянието на самостоятелния плаков контрол върху периимплантите, показват много силна зависимост между двете. Лошият плаков контрол се смята за един от най-големите предиктори за възникването на перимукозит и периимплантит.

Ще се разглеждат основни теоретични въпроси, като периимплантно здраве и поддържаща пародонтална терапия при пациенти с дентални импланти. Основен акцент в лекцията са методите за контрол на биофилма и средствата за почистване и деконтаминация на имплантната поврхност (механични, химични, физични). Ще бъде дискутирана подробно съвременната схема за лечение на биологичните усложнения – Cumulative interceptive supportive therapy.

Място на провеждане – София, Интер Експо Център